Zuidermavo

VMBO-GL, VMBO-TL / MAVO
Zuidermavo
"Zuidermavo, de sportieve mavo op Zuid met havo-route"
Calvijn is een christelijke scholengemeenschap, waar kennisoverdracht belangrijk is en waar duidelijke regels gelden. De Zuidermavo is een kleinschalige mavo (350 leerlingen) die leerlingen bewust de kans wil bieden door te stromen naar het havo of het mbo. De Zuidermavo biedt gevarieerde lessen en geeft persoonlijke aandacht in een klein schoolgebouw. Leerlingen die hulp nodig hebben met bijvoorbeeld huiswerk krijgen hiervoor begeleiding. De Zuidermavo is een actieve school, die met allerlei extra activiteiten meer doet dan het gewone. Ook is er veel aandacht voor taal- en rekenontwikkeling.
Zuidermavo
Lesprogramma
Je wordt in de brugklas uitgebreid begeleid door je mentor en je vakdocenten. Je hebt veel begeleidingsuren in de week, die gegeven worden door je mentor. Je wordt geholpen met je huiswerk, maar we hebben het er ook over hoe je met elkaar omgaat. Op de Zuidermavo kun je ook kiezen voor de mavo-sportklassen. In deze klassen zitten leerlingen die van sport en bewegen houden en die zich naast een ‘gewone’ mavo-opleiding willen verdiepen in de sportieve sector.
Bijzonderheden
  • Er zijn mavoklassen en mavo/havoklassen in alle leerjaren
  • In klas 4 kies je voor de gemengde of de theoretische leerweg.
  • Je kunt lichamelijke opvoeding als examenvak kiezen: LO2.
  • Op de Zuidermavo krijg je ook het vak ICT en economie in de brugklas
  • Na klas 1 kun je bij uitstekende resultaten instromen in een havo-afdeling van Calvijn
Aanmelding en toelating
Alle scholen voor voortgezet onderwijs in Rotterdam hebben afspraken over de overgang van leerlingen van het primair naar het voortgezet onderwijs gemaakt en vastgelegd in de Rotterdamse Plaatsingswijzer (meer informatie hierover staat onder de groene balk: van po naar v(s)o). Voor de volledige informatie over het specifieke aanmeld- en toelatingsbeleid van de school zie de eigen schoolwebsite (een link hiernaar staat in het kader links).