Zuider Gymnasium

Gymnasium
Zuider Gymnasium
"Bij ons haal je het beste uit jezelf!"
Vond je het op de basisschool vaak saai, omdat de lessen voor jou te makkelijk waren of te langzaam gingen? Ben je op zoek naar meer uitdaging, zodat je het beste uit jezelf kunt halen? Dan past het Zuider Gymnasium goed bij jou! Je zit bij ons in een klas samen met andere getalenteerde leerlingen en krijgt les op gymnasiaal niveau. Voor sommige leerlingen biedt dit al voldoende uitdaging, maar anderen volgen ook extra vakken of doen mee aan bepaalde modules of projecten. Eerder eindexamen doen kan bij ons ook, je doet dan bijvoorbeeld voor een bepaald vak al eindexamen in de vijfde klas. In het eindexamenjaar blijft dan tijd over voor vakken die je lastig vindt, extra verdieping of proefstuderen aan de universiteit.
Zuider Gymnasium
Lesprogramma
Iedere klas wordt begeleid door een mentor, die je onder meer leert hoe je effectief leert. In de onderbouw maak je kennis met allerlei vakken, onderwerpen en leergebieden. Hierna kies je in de bovenbouw (of soms al eerder) voor de vakken die aansluiten bij jouw interesses en capaciteiten en waarin je je tot op hoog niveau verdiept. Het is op ons gymnasium normaal dat leerlingen een eigen route volgen en kunnen versnellen, verbreden of verdiepen. Je overlegt met een speciaal geschoold docententeam en betrokken mentoren over de route die je wilt volgen.
Bijzonderheden
  • Het Zuider Gymnasium wordt binnen afzienbare tijd hét categorale gymnasium van Rotterdam-Zuid.
  • Wij zijn het enige gepersonaliseerde gymnasium in de regio, dus leerlingen kunnen desgewenst een eigen route volgen en versnellen, verbreden of verdiepen.
  • We zijn een begaafdheidsprofielschool en hebben ruime expertise op het gebied van hoogbegaafdheid.
  • Leerlingen kunnen deelnemen aan de Cambridge- en Delf-programma's waardoor zij de Engelse en Franse taal op hoog niveau leren beheersen.
  • Wij bereiden leerlingen voor op hun rol in de maatschappij waarin steeds meer om unieke talenten wordt gevraagd.
Aanmelding en toelating
Alle scholen voor voortgezet onderwijs in Rotterdam hebben afspraken over de overgang van leerlingen van het primair naar het voortgezet onderwijs gemaakt en vastgelegd in de Rotterdamse Plaatsingswijzer. Zie de eigen schoolwebsite voor de volledige informatie over het specifieke aanmeld- en toelatingsbeleid van de school, een link hiernaar staat in het kader links.