Yulius - Heer Bokel College

HAVO, Atheneum
Yulius - Heer Bokel College
"Resultaatgericht havo/vwo-onderwijs met de nodige zorg"
Wij streven naar een goed pedagogisch klimaat met veel aandacht voor de individuele leerling. Voor iedere leerling wordt bij de start van het schooljaar een ontwikkelingsplan gemaakt met onderwijsdoelen. Door middel van een leerlingvolgsysteem begeleiden en volgen wij de ontwikkeling nauwgezet. (Extra) zorgactiviteiten in en buiten de groep zorgen ervoor dat de leerling waar nodig wordt ondersteund bij het leerproces. Samenwerking met de ouders/verzorgers vinden wij daarbij van groot belang. Wij streven ernaar in nauw overleg met u uw kind het best mogelijke onderwijs te bieden. Uiteraard kunt u hierover altijd contact met ons opnemen.
Yulius - Heer Bokel College
Lesprogramma
Leerjaar 1 tot en met 3: havo en vwo. Leerjaar 4 en 5:havo. Wij bieden alle havo-profielen aan.
Bijzonderheden
  • Resultaatgericht onderwijs met de nodige zorg (ook deeltijdbehandeling)
  • Optimale kansen voor elke leerling
  • Wij leren jongeren weer leren
  • Goede aansluiting op regulier VO, HBO en WO
  • Een veilige school voor een kwestbare doelgroep
Aanmelding en toelating
Alle scholen voor voortgezet onderwijs in Rotterdam hebben afspraken over de overgang van leerlingen van het primair naar het voortgezet onderwijs gemaakt en vastgelegd in de Rotterdamse Plaatsingswijzer (meer informatie hierover staat onder de groene balk: van po naar v(s)o). Voor de volledige informatie over het specifieke aanmeld- en toelatingsbeleid van de school zie de eigen schoolwebsite (een link hiernaar staat in het kader links).