Wolfert Tweetalig

HAVO, Atheneum
Wolfert Tweetalig
"Wij zijn WOLF; Wereldwijs, Ondernemend, Leergierig en Flexibel"
Wolfert Tweetalig is de grootste en bekendste tweetalige opleiding voor vwo en havo in Nederland. Leerlingen van Wolfert Tweetalig ervaren wat internationalisering is en weten wat het betekent om een wereldburger te zijn door het curriculum maar ook door samenwerking met leerlingen in het buitenland, uitwisselingen, reizen en internationale stages. Ook leren zij de Engelse taal op near native niveau gebruiken.
Wolfert Tweetalig
Lesprogramma
Leerlingen van nu krijgen in de toekomst te maken met onvoorspelbare veranderingen, vergaande technologische ontwikkelingen, snel verouderde kennis en wereldwijde uitdagingen. Leerlingen voorbereiden op de toekomst draait dus zeker niet alleen meer om taal, rekenen en wiskunde. Onderwijs aanbieden dat passend is voor de toekomst, betekent hun de gelegenheid geven wereldwijs, ondernemend, leergierig en flexibel te zijn. En dat is nu precies wat Wolfert Tweetalig doet.
Bijzonderheden
  • Tweetalig onderwijs voor vwo en havo met internationaal erkende certificaten als IB-English
  • Excellente School
  • Bijzondere vakken als Spaans, Chinees, drama, filosofie en wiskunde D
  • Onze norm is een 7!
  • Pre-academisch programma in samenwerking met Universiteit Leiden en TU-Delft
Aanmelding en toelating
Wolfert Tweetalig is een gecertificeerde tto-school voor havo en vwo- leerlingen en voldoet aan de kwaliteitsstandaard van tweetalig onderwijs. Voor toelating is een havo en/of vwo advies van de basisschool en een intakegesprek met leerling en ouder(s) noodzakelijk. Een korte toets maakt onderdeel uit van dit intakegesprek. De toelatingsprocedure verloopt volgens de Rotterdamse plaatsingswijzer die geldt voor alle VO scholen in Rotterdam. Voorrangsregels Wolfert Tweetalig: 1) Broer/zus (ook in brede zin, dus ook halfbroer- en zus, stiefbroer en -zus en pleegbroer en -zus) 2) Leerlingen afkomstig van vroeg vreemde talenonderwijs (VVTO) en scholen met tweetalig primair onderwijs (TPO)