Wolfert Dalton

VMBO-TL / MAVO, HAVO, Atheneum, Gymnasium
Wolfert Dalton
"Daltononderwijs, leer plannen en werken vanuit jouw doel!"
Wolfert Dalton is onderdeel van de Wolfert van Borselen-scholengroep. Er wordt gewerkt in een gestructureerde leeromgeving volgens Daltonprincipes. Stap voor stap worden de leerlingen begeleid bij het dragen van verantwoordelijkheid, het samenwerken, het zelfstandig keuzes maken en het reflecteren op hun werk. Het team is trots op de goede resultaten van de leerlingen. De school wil elke leerling het hoogst mogelijke diploma laten halen. Intern kan worden doorgestroomd naar een hoger niveau. In deze relatief kleine school wordt elke leerling gezien en gekend.
Wolfert Dalton
Lesprogramma
In het brugjaar worden leerlingen ingedeeld in een groep vwo (gymnasium) of havo/vwo of mavo/havo. Gedurende dit jaar wordt goed gekeken naar het niveau van de leerlingen. Zit iedereen op zijn plek? Is er steun nodig bij een vak? In daltonuren plannen leerlingen zelf aan welk vak ze gaan werken, uiteraard in overleg met de mentor. De mentor helpt de leerling bij het plannen van het werk. De leerlingen zien hun mentor vaak: tijdens vaklessen en in twee begeleidingsuren.
Bijzonderheden
  • Daltononderwijs. Leer plannen, word zelfstandig en verantwoordelijk en werk samen om de doelen te bereiken.
  • Extra aandacht voor Talenonderwijs: met Cambridge certificaten, Anglia certificaten, Goethe-Zertifikate en DELF scolaire-certicaten.
  • Gedurende jouw schooltijd bij Wolfert Dalton maak je verschillende reizen. In deze reizen zul je merken dat je verantwoordelijkheid krijgt en plezier hebt in het ontmoeten van nieuwe culturen.
  • Masterclasses en verdiepingsprogramma's tijdens de Daltonuren en na schooltijd.
  • Kunstzinnig actieve leerlingen: dramalessen en beeldende vakken waar je ook examen in kan doen, een cultuurtraject voor elke leerling, schoolbands en een druk bezochte talentenavonden.
Aanmelding en toelating
Alle scholen voor voortgezet onderwijs in Rotterdam hebben afspraken over de overgang van leerlingen van het primair naar het voortgezet onderwijs gemaakt en vastgelegd in de Rotterdamse Plaatsingswijzer (meer informatie hierover staat onder de groene balk: van po naar v(s)o). Voor de volledige informatie over het specifieke aanmeld- en toelatingsbeleid van de school zie de eigen schoolwebsite (www.wolfert.nl/dalton).