Wolfert College

VMBO-TL / MAVO, HAVO, Atheneum
Wolfert College
"Wolfert College: daadkracht vereist!"
Wolfert College is een echt Rotterdamse school. In een uitstekende sfeer gaan leerlingen uit vele culturen op een respectvolle en goede manier met elkaar en hun omgeving om. Strengheid en structuur gaan hand in hand met veel persoonlijke aandacht, uitstekende begeleiding en uitdagend onderwijs. Wolfert College speelt in op de verschillen tussen leerlingen. Van iedereen wordt een actieve en nieuwsgierige houding verwacht. Leerlingen worden uitgedaagd het maximale uit zichzelf te halen.
Wolfert College
Lesprogramma
Het eerste leerjaar van Wolfert College heeft een structuur die zoveel mogelijk aansluit op de adviezen van de basisschool: klassen vwo/havo en havo/mavo. In de onderbouw wordt ook het vak Xpo aangeboden, waarbij het leren niet beperkt blijft tot de school. Xpo betekent Xtra projectonderwijs. In vakoverstijgende projectblokken maken leerlingen kennis met realistische vraagstukken. Om door middel van goed onderzoek tot resultaten te komen, worden specifieke leervaardigheden toegepast in combinatie met kennis, inzicht, oplossend vermogen en creatief ondernemerschap. Sleutelbegrippen bij Xpo zijn, analyseren, creƫren, evalueren en presenteren. Mede door Xpo worden leerlingen stapsgewijs voorbereid op de doorstroom naar de bovenbouw van vwo, havo en mavo.
Bijzonderheden
  • Xpo-lessen: boeiende, vakoverstijgende projectblokken; met prikkelende vraagstukken en uitdagende opdrachten kunnen leerlingen zich ontwikkelen tot positieve zelfstandige jonge mensen.
  • Gevarieerde werkvormen; uitdagend onderwijs; uitstekende begeleiding; drama en tekenen als eindexamenvak in havo en mavo.
  • Verdiepingslessen Nederlands en rekenen; Xpertise-lessen: vakgerichte verdieping; bij Engels het programma Anglia ter voorbereiding op het internationale Anglia-examen.
  • Studiebegeleiding voor leerlingen van de leerjaren 1 en 2; Xpertise-lessen: vakgerichte ondersteuning.
  • Xpo-dagen: uitdagende buitenrooster-activiteiten in het teken van wetenschap en cultuur.
Aanmelding en toelating
Alle scholen voor voortgezet onderwijs in Rotterdam hebben afspraken over de overgang van leerlingen van het primair naar het voortgezet onderwijs gemaakt en vastgelegd in de Rotterdamse Plaatsingswijzer (meer informatie hierover staat hierboven bij de groene balk: van po naar v(s)o).Voor Wolfert College moet het advies van de basisschool minstens MAVO/VMBO-TL zijn. Bij overaanmelding krijgen leerlingen die op het moment van aanmelden al een broer of zus op de locatie Wolfert College of de locatie Wolfert Tweetalig hebben, voorrang. Meer informatie over de aanmeld- en toelatingsprocedure van Wolfert College: zie de schoolwebsite (een link hiernaar staat in het kader links).