Wettelijke leerplicht

In Nederland is er een wettelijke leerplicht. Dit betekent dat alle jongens en meisjes van 5 tot en met 16 jaar naar school moeten.

Alle kinderen die in Nederland wonen of hier lang verblijven, zijn vanaf hun vijfde jaar leerplichtig: ze moeten verplicht naar school. De volledige leerplicht eindigt aan het eind van het schooljaar waarin een jongere zestien jaar wordt.

Vanaf het 16e jaar geldt de kwalificatieplicht. Dit betekent dat jongeren tot hun achttiende jaar verplicht zijn onderwijs te volgen als ze nog geen startkwalificatie hebben. Een startkwalificatie is een havo- dan wel vwo-diploma of een diploma van het mbo op niveau 2, 3 of 4. Het behalen van een diploma is belangrijk, omdat met een afgeronde opleiding de kans op werk groter is.

U kunt de afdeling leerplicht van de gemeente Rotterdam bereiken op het telefoonnummer 010 - 49 84 258.