Wartburg College locatie Guido de Brès

VMBO-TL / MAVO, HAVO, Atheneum, Gymnasium
Wartburg College locatie Guido de Brès
"Verbredend, verdiepend, veelzijdig"
Een reformatorische school heeft een duidelijke identiteit, gebaseerd op de Bijbel en de reformatorische belijdenisgeschriften. We hechten eraan dat personeel, leerlingen en ouders in dit profiel passen. Vanuit deze basis bieden we een stevig en breed onderwijsprogramma aan met gerichte aandacht voor goed burgerschap. Zo zult u op onze school een uitgebreid Brede Schoolaanbod aantreffen. Door o.a. tweetalig onderwijs in mavo t/m gymnasium gaan wij voor een behoorlijk niveau.
Lesprogramma
In havo en vwo hebben we drie onderbouwjaren, in het mavo twee. We maken ons sterk voor een reële plaatsing: op het niveau dat je aankunt. Wil je meer, dan dagen we je uit met opstroomprogramma's in het havo en mavo.
Bijzonderheden
  • We hebben een nieuw schoolgebouw.
  • We zijn een school met een eigen karakter en aandacht voor het individu.
  • We hebben een duidelijke identiteit: reformatorisch christelijk.
  • We hebben en onderhouden een goede relatie met de buurt en de stad.
  • We hebben in het vwo en in het gymnasium een TTO-stream. Ook in havo en mavo hebben we leerjaren met enkele vakken in het Engels.
Aanmelding en toelating
Alle scholen voor voortgezet onderwijs in Rotterdam hebben afspraken over de overgang van leerlingen van het primair naar het voortgezet onderwijs gemaakt en vastgelegd in de Rotterdamse Plaatsingswijzer (meer informatie hierover staat onder de groene balk: van po naar v(s)o). Voor de volledige informatie over het specifieke aanmeld- en toelatingsbeleid van de school zie de eigen schoolwebsite (een link hiernaar staat in het kader links).