Wartburg College locatie De Swaef

VMBO-BBL, VMBO-KBL, VMBO-GL
Wartburg College locatie De Swaef
"Leren Werkt!"
Op Beroepencollege De Swaef gaan leerlingen vanaf begin leerjaar 1 al aan de slag in de praktijklokalen van de 5 afdelingen: bouw, wonen & interieur, produceren, installeren & energie, mobiliteit & logistiek, economie & ondernemen en zorg & welzijn. Een vmbo-school voor echte doeners! Er worden verschillende vormen van zorg en begeleiding geboden aan leerlingen. Lesuitval wordt zoveel mogelijk voorkomen door het opvangen van leerlingen. Via stages oriënteren de leerlingen zich op de beroepspraktijk. Door de maatschappelijke stage leren leerlingen wat het is om zich belangeloos in te zetten voor de maatschappij.
Wartburg College locatie De Swaef
Lesprogramma
Op Beroepencollege De Swaef worden de volgende leerwegen van het vmbo aangeboden: basisberoepsgerichte leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg en gemengde leerweg (regulier en G-plus). De G-plus staat voor gemengde leerweg met een plus. Leerlingen volgen de theorievakken op het niveau van de gemengde leerweg. Daarnaast volgen ze de praktijkvakken in de afdelingen. Door een intensieve samenwerking met het Hoornbeeck College (MBO) kunnen leerlingen op onze school de volgende opleidingen op niveau 2 van het MBO volgen: metselaar, timmerman, autotechnicus.
Bijzonderheden
  • Het Beroepencollege: Leren Werkt!
  • Vanaf leerjaar 1 les op de praktijkafdelingen
  • Speciale bijlesprogramma's, dyslexiebegeleiding enz.
  • Multidisciplinair zorgteam
  • Vooral: een omgeving waar je je veilig en thuis kunt voelen
Aanmelding en toelating
Alle scholen voor voortgezet onderwijs in Rotterdam hebben afspraken over de overgang van leerlingen van het primair naar het voortgezet onderwijs gemaakt en vastgelegd in de Rotterdamse Plaatsingswijzer (meer informatie hierover staat onder de groene balk: van po naar v(s)o). Voor de volledige informatie over het specifieke aanmeld- en toelatingsbeleid van de school zie de eigen schoolwebsite (een link hiernaar staat in het kader links).