Vrijheid van onderwijs

In de Grondwet staat dat er in Nederland vrijheid van onderwijs is. Maar wat betekent dit nu eigenlijk?

Vrijheid van onderwijs wil zeggen dat iedereen vrij is een (bijzondere) school op te richten en deze naar eigen visie in te richten. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren vanuit een levensbeschouwelijke of maatschappelijke overtuiging. De overheid stelt wel voorwaarden en (kwaliteits)eisen aan het onderwijs.

De Inspectie van het Onderwijs controleert of scholen voldoen aan de wetten en regels van de overheid. De Inspectie bezoekt scholen regelmatig en rapporteert over de kwaliteit van de school. Alle rapporten van de Inspectie van het Onderwijs zijn openbaar en te vinden op de volgende site: http://www.zoekscholen.onderwijsinspectie.nl/  

Ouders hebben de keuze voor hun kind een openbare of bijzondere school uit te zoeken. Vrijheid van onderwijs betekent echter niet dat ouders kunnen eisen dat hun kind op iedere school wordt aangenomen.