Vreewijk Lyceum

HAVO, Atheneum
Vreewijk Lyceum
"Calvijn Vreewijk: met plezier aan je toekomst bouwen!"
Calvijn Vreewijk biedt onderwijs en begeleiding op maat op atheneum- en havo-niveau. Wij zijn een fijne school met een goede sfeer en respect voor elkaar. Op onze school krijg je een goed beeld hoe onze samenleving in elkaar zit en welke rol jij er in kan spelen. Bij ons betekent leren ook jezelf ontwikkelen, ouder en wijzer worden! Daar besteden we in ons onderwijs veel aandacht aan. Je krijgt niet alleen les, maar we werken ook aan projecten en gaan regelmatig op reis of buiten de school kijken. Kortom, bij ons werk op met plezier aan je toekomst!
Vreewijk Lyceum
Lesprogramma
Leerlingbegeleiding neemt een belangrijke plaats in bij ons en we stimuleren de goede relatie tussen leerlingen en docenten. Ook hechten we veel belang aan het contact met ouders, dat begint met een kennismakingsgesprek. We stimuleren leerlingen om het maximale uit zichzelf te halen. Wie meer wil, kan bijvoorbeeld in vakken sneller examen doen. Wie juist extra hulp nodig heeft, krijgt die ook. Naast huiswerkbegeleiding organiseren we wekelijks de Vreewijkmiddag waarbij alle docenten aanwezig zijn om diverse vormen van begeleiding te bieden. Op deze wijze geven we invulling aan de persoonlijke leerbehoefte van iedere leerling. Er is extra aandacht voor taal en rekenen met uitdagende programma’s om de leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden op onderdelen waarop dat nodig is.
Bijzonderheden
  • We gaan uit van wie je bent en wat je kunt.
  • We bieden een veilige leeromgeving waar je vrienden maakt.
  • We bieden goed onderwijs en halen goede resultaten (conform beoordeling inspectie Ministerie OC&W).
  • We bieden een ruim aanbod aan studiemogelijkheden: techniek, economie, medisch, juridisch, kunst en cultuur.
  • We zorgen dat je en dat je goed voorbereid bent op het vervolgonderwijs.
Aanmelding en toelating
Alle scholen voor voortgezet onderwijs in Rotterdam hebben afspraken over de overgang van leerlingen van het primair naar het voortgezet onderwijs gemaakt en vastgelegd in de Rotterdamse Plaatsingswijzer (meer informatie hierover staat onder de groene balk: van po naar v(s)o). Voor de volledige informatie over het specifieke aanmeld- en toelatingsbeleid van de school zie de eigen schoolwebsite (een link hiernaar staat in het kader links).