Voortgezet speciaal onderwijs

Scholen voor voortgezet speciaal onderwijs zijn bedoeld voor leerlingen met een lichamelijke, zintuigelijke of verstandelijke beperking en voor leerlingen met gedragsstoornissen.

De scholen voor voortgezet speciaal onderwijs zijn onderverdeeld in vier clusters:
  • Cluster 1 voor visueel gehandicapte kinderen (blind of slechtziend);
  • Cluster 2 voor communicatief gehandicapte kinderen (gehoor-, taal- of spraakproblemen);
  • Cluster 3 voor verstandelijk of lichamelijk gehandicapte en langdurig zieke kinderen;
  • Cluster 4 voor kinderen met psychiatrische stoornissen of ernstige gedragsproblemen
Cluster 3 en cluster 4 scholen vormen met gewone scholen samenwerkingsverbanden.

De scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO) vindt u ook op deze website. Druk op de link ‘Klik, hier om uitgebreid te zoeken’ in het rode blok en vink dan ‘VSO’ aan.

Voor kinderen die naar het voortgezet speciaal onderwijs gaan gelden voor de aanmelding afwijkende afspraken. Daarover kunt u informatie krijgen bij:

Cluster 1 (visueel gehandicapte kinderen)
Koninklijke Visio
(088) 585 83 30
onderwijsrotterdam@visio.org
www.visio.org

Cluster 2 (communicatief gehandicapte kinderen (gehoor-, taal- of spraakproblemen)
Koninklijke Auris Groep
(0182) 59 10 00
info@auris.nl
www.auris.nl

Cluster 3 (verstandelijk of lichamelijk gehandicapte kinderen) en cluster 4 (kinderen met psychiatrische stoornissen of ernstige gedragsproblemen)
Samenwerkingsverband Koers VO
(010) 484 25 76
www.koers-vo.nl