Visio Onderwijs Rotterdam

VMBO-BBL, VMBO-TL / MAVO, Praktijkonderwijs, HAVO
Visio Onderwijs Rotterdam
Visio onderwijs Rotterdam biedt speciaal (voortgezet)onderwijs aan blinde en slechtziende leerlingen. Onze school is een gewone school waar leerlingen leren en zich ontwikkelen. Toch is het óók een heel speciale school. De visuele beperking van leerlingen vraagt om aanpassing van het onderwijs. In regulier onderwijs wordt gebruik gemaakt van visueel aantrekkelijk materiaal en methoden. Voor leerlingen met een visuele beperking kan dat problemen opleveren. Wij als team proberen dagelijks de ziende wereld begrijpelijker te maken. Daarbij houden we rekening met de mogelijkheden en beperkingen van leerlingen.
Visio Onderwijs Rotterdam
Lesprogramma
Visio onderwijs biedt (voortgezet) speciaal onderwijs op de volgende niveaus: Praktijkonderwijs, VMBO basisberoepsgerichte leerweg, MAVO, HAVO en biedt sinds 2008 ook onderwijs aan leerlingen met een meervoudige beperking.
Aanmelding en toelating
Alle scholen voor voortgezet onderwijs in Rotterdam hebben afspraken over de overgang van leerlingen van het primair naar het voortgezet onderwijs gemaakt en vastgelegd in de Rotterdamse Plaatsingswijzer (meer informatie hierover staat onder de groene balk: van po naar v(s)o). Voor de volledige informatie over het specifieke aanmeld- en toelatingsbeleid van de school zie de eigen schoolwebsite (een link hiernaar staat in het kader links).