Veenoord vmbo

VMBO-BBL, VMBO-KBL
Veenoord vmbo
"Versterk jezelf, verbaas jezelf!"
In ons gebouw aan het Veenoord geven we onderwijs in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg. Daar waar je kan, rond je vakken af op een hoger niveau. Je opleiding aan onze school kun je volgen in de sector Economie & Ondernemen of de sector Zorg & Welzijn, waaraan de doorlopende leerlijn naar mbo niveau 2 gekoppeld is. Je kunt in de bovenbouw je opleiding ook in het Leerwerktraject afronden. Wélke richting je bij ons ook kiest, het gaat telkens weer om jóuw onderwijs, welke manier van leren past het beste bij jou? Dat zoeken we uit en dáár kiezen we voor.
Veenoord vmbo
Lesprogramma
Clusterdocenten geven veel lessen in hun eigen klas en maken daardoor de overstap van basisonderwijs naar onze school gemakkelijker. Aan het eind van de 2e klas vindt de definitieve niveau- en sectorkeuze plaats. Veenoord heeft een sportklas en een theaterklas, bovendien zijn er veel activiteiten in het kader van de Brede School. Dit alles kan het schoolgaan voor jou aantrekkelijker maken.
Bijzonderheden
  • In de doorlopende leerlijnen naar het mbo niveau 2 verkleinen we de kans op uitval.
  • Versterk jezelf, verbaas jezelf! Daar waar je kunt, rond je vakken af op een hoger niveau.
  • We zijn een kleine school en we kennen elkaar allemaal; daardoor ontstaat een sfeer van respect in een veilige omgeving.
  • Kom kennismaken op de inloopmiddagen of maak een afspraak voor een bezoekje.
Aanmelding en toelating
Alle scholen voor voortgezet onderwijs in Rotterdam hebben afspraken over de overgang van leerlingen van het primair naar het voortgezet onderwijs gemaakt en vastgelegd in de Rotterdamse Plaatsingswijzer (meer informatie hierover staat onder de groene balk: van po naar v(s)o). Voor de volledige informatie over het specifieke aanmeld- en toelatingsbeleid van de school zie de eigen schoolwebsite (een link hiernaar staat in het kader links).