Vak College Zuidrand (voorheen vmbo Slinge)

VMBO-BBL, VMBO-KBL, VMBO-TL / MAVO
Vak College Zuidrand (voorheen vmbo Slinge)
"Leren met kop en schouders"
Vak College Zuidrand biedt alle vormen van het vmbo. (basis, kader, gl tl/mavo) voor de sectoren Dienstverlening & Producten, Zorg & Welzijn en Economie en Ondernemen. Alle leerlingen gaan één dag in de week praktisch aan de slag: "100% skills" We dagen leerlingen uit om minimaal één vak op een hoger niveau af te sluiten. Onze leerlingen leren in coachingsgesprekken doelen te stellen en daarop te reflecteren.
Lesprogramma
Vak College Zuidrand heeft kleine brugklassen, de brugklas omvat twee jaar. Je krijgt naast alle vaste vakken 1 dag in de week skills. Op deze dag doe je basisvaardigheden op die je nodig hebt voor het vervolg onderwijs en latere beroep. In de eerste klas zal de skillsdag in het teken staan van ontdekken, klas 2 houdt zich bezig met de naderende sector keuze. De bovenbouw verdiept en verbreed zich.
Bijzonderheden
  • Een kleine, veilige en gezellige school waar iedereen elkaar kent
  • 1 dag in de week 100% skills
  • Examen doen op meerdere niveaus
Aanmelding en toelating
Alle scholen voor voortgezet onderwijs in Rotterdam hebben afspraken over de overgang van leerlingen van het primair naar het voortgezet onderwijs gemaakt en vastgelegd in de Rotterdamse Plaatsingswijzer (meer informatie hierover staat onder de groene balk: van po naar v(s)o). Voor de volledige informatie over het specifieke aanmeld- en toelatingsbeleid van de school zie de eigen schoolwebsite (een link hiernaar staat in het kader links).