Vak College Hillegersberg

VMBO-BBL, VMBO-KBL, VMBO-GL
Vak College Hillegersberg
"DO- it, MOVE- it!"
Ben jij creatief én ondernemend of juist sportief én behulpzaam? Ben jij in meer dan één ding goed? Dan is het Vak College Hillegersberg iets voor jou. Bij ons ontdek je wat je (later) wilt en waar je goed in bent. Al vanaf de eerste klas maak je kennis met Sport, Kunst, Techniek, Health & Care, Mode en nog veel meer! Met ons onderwijs sluiten wij aan op jouw belangstelling en talenten! Leerlingen krijgen in de Taal en Rekenen op niveau lessen (TRON) extra ondersteuning aangeboden op deze gebieden. We leiden leerlingen op voor een mbo-vervolgopleiding en bereiden leerlingen voor op een actieve bijdrage aan de samenleving.
Lesprogramma
Wij proberen het aantal docenten waarvan je leskrijgt zo laag mogelijk te houden. We willen goed aansluiten bij de basisschool. We werken met een 50-minutenrooster zonder tussenuren en bij ziekte worden de uren zoveel mogelijk overgenomen door een andere docent. De leerlingen mogen in de pauzes niet het schoolplein af.
Bijzonderheden
  • Een kleine school met aandacht voor jouw talenten.
  • Een veilige, gezellige school met duidelijke regels.
  • Extra aandacht voor sport, kunst en cultuur.
  • Goede samenwerking en contact met ouders.
  • Onze school werkt samen met het MBO Hout -en Meubileringcollege.
Aanmelding en toelating
Alle scholen voor voortgezet onderwijs in Rotterdam hebben afspraken over de overgang van leerlingen van het primair naar het voortgezet onderwijs gemaakt en vastgelegd in de Rotterdamse Plaatsingswijzer (meer informatie hierover staat onder de groene balk: van po naar v(s)o). Voor de volledige informatie over het specifieke aanmeld- en toelatingsbeleid van de school zie de eigen schoolwebsite (een link hiernaar staat in het kader links).