Tyltylschool

Tyltylschool
"Gewoon waar mogelijk, speciaal waar nodig. "
De Tyltylschool verzorgt onderwijs aan meervoudig gehandicapte leerlingen. De school heeft een regionale functie. Wij streven ernaar om op het kind gericht onderwijs te bieden, waarbij we rekening houden met de mogelijkheden van onze kinderen. Wij richten ons op de leerdoelen ZML-onderwijs en op de leerlijnen behorende bij het project Plancius (voor leerlingen met een ontwikkelingsleeftijd tussen de 0 en 24 maanden). Wij vinden dat mensen met een handicap recht hebben op een leven als anderen (normalisatie) en met anderen (integratie), waarbij ze geaccepteerd worden en waarin aan hun specifieke vragen tegemoet wordt gekomen. Dit wordt met name duidelijk in het werken aan de sociale redzaamheid van leerlingen, waarbij in de bovenbouw al het geleerde wordt toegepast in de dagelijkse praktijk. De nadruk ligt hier op maximale zelfstandigheid in voorbereiding op de vervolgvoorziening. Op school wordt therapie gegeven door fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten. Verder is er een grote gymzaal en een zwembad.
Aanmelding en toelating
Alle scholen voor voortgezet onderwijs in Rotterdam hebben afspraken over de overgang van leerlingen van het primair naar het voortgezet onderwijs gemaakt en vastgelegd in de Rotterdamse Plaatsingswijzer (meer informatie hierover staat onder de groene balk: van po naar v(s)o). Voor de volledige informatie over het specifieke aanmeld- en toelatingsbeleid van de school zie de eigen schoolwebsite (een link hiernaar staat in het kader links).