Thorbecke Prinsenlaan

HAVO, Atheneum
Thorbecke Prinsenlaan
"Voor topprestaties, nu en morgen!"
We willen dat leerlingen veel leren en zich breed ontwikkelen. Daarom biedt de school naast de reguliere vakken in de onderbouw profielen met extra aandacht voor sport of dans. Voor de dansers is er de highschool Dans en topdans (DAMU) waar alle lessen verzorgd worden door docenten van Lucia Marthas. Sporters kiezen voor een breed sportprogramma in de Sportklas+ of voor specialisatie in de highschools Voetbal, Basketbal, Volleybal, Hockey of Handbal. Het is mogelijk om in een kunst- of sportvak eindexamen te doen. De locatie Prinsenlaan van Thorbecke V.O. heeft alle examenprofielen voor vwo en havo.
Thorbecke Prinsenlaan
Lesprogramma
We begeleiden alle leerlingen intensief: iedere klas heeft een mentor die het leerproces en de ontwikkeling van de leerlingen nauwlettend in de gaten houdt. Als ouder kunt u dit via het ouderportaal goed volgen. Daarnaast zijn er een remedial teacher en een zorgcoördinator die extra ondersteuning kunnen bieden.
Bijzonderheden
  • Goed onderwijs & sport of dans.
  • Thorbecke Voortgezet Onderwijs is de enige Topsport Talent school in de regio (www.stichtingloot.nl).
  • Topdansers kunnen school combineren met de vooropleiding van Lucia Marthas (www.luciamarthas.nl).
  • De onderbouwprofielen zijn een fantastische aanvulling op het lesprogramma.
  • Thorbecke Prinsenlaan heeft het keurmerk veilige en gezonde school.
Aanmelding en toelating
Alle scholen voor voortgezet onderwijs in Rotterdam hebben afspraken over de overgang van leerlingen van het primair naar het voortgezet onderwijs gemaakt en vastgelegd in de Rotterdamse Plaatsingswijzer (meer informatie hierover staat onder de groene balk: van po naar v(s)o). Voor de volledige informatie over het specifieke aanmeld- en toelatingsbeleid van de school zie de eigen schoolwebsite (een link hiernaar staat in het kader links).