Thorbecke Merkelbachstraat

VMBO-TL / MAVO
Thorbecke Merkelbachstraat
"Voor toppresttaies, nu en morgen!"
Thorbecke Merkelbachstraat is een mavo waar je veel leert, zodat je met een diploma op zak verder kunt naar de havo of het mbo. Alle leerlingen kiezen een onderbouwprofiel met sport of dans, zodat je nog meer van je talenten kunt ontwikkelen. Ben je door je sportbond erkend als topsporttalent, dan kun je bij ons school en sport goed combineren, we zijn namelijk een Topsport Talentschool. Topdansers die de vooropleiding van Lucia Marthas volgen, kunnen voor de DAMU-regeling in aanmerking komen. Dat betekent dat onderwijs en danstrainingen goed op elkaar afgestemd worden.
Thorbecke Merkelbachstraat
Lesprogramma
De leerlingen worden goed begeleid door een mentor. Daarnaast kunnen de een remedial teacher en de zorgcoördinator extra ondersteuning bieden. We besteden extra aandacht aan rekenen en begrijpend lezen.
Bijzonderheden
  • Kleine, gezellige en veilige mavo
  • Veel structuur en duidelijke regels
  • Goed onderwijs en een goede begeleiding
  • Veel sport en dans
Aanmelding en toelating
Alle scholen voor voortgezet onderwijs in Rotterdam hebben afspraken over de overgang van leerlingen van het primair naar het voortgezet onderwijs gemaakt en vastgelegd in de Rotterdamse Plaatsingswijzer (meer informatie hierover staat onder de groene balk: van po naar v(s)o). Voor de volledige informatie over het specifieke aanmeld- en toelatingsbeleid van de school zie de eigen schoolwebsite (een link hiernaar staat in het kader links).