STC vmbo college, locatie Westzeedijk

VMBO-BBL, VMBO-KBL, VMBO-GL
STC vmbo college, locatie Westzeedijk
"De wereld aan je voeten"
Op ons vmbo leer je heel veel, van 3D-printen en robots programmeren tot digitaal lassen en fietsen ontwerpen. Je leert de technologie achter verschillende beroepen kennen. Dat is handig, want het STC vmbo college sluit aan op het STC mbo college. Dat is de school voor scheepvaart, transport en havenindustrie. Je kunt bij ons terecht met een vmbo basis-, kader-, of gl-advies. Onder bepaalde voorwaarden kun je ook een mavo-diploma halen. Dit jaar is het STC vmbo college gestart met de Haven Havo. Dat is een opleiding voor kinderen die van leren houden, maar ook graag praktisch bezig zijn. Het STC vmbo college is de enige school in Rotterdam en omgeving met het eindexamenprofiel Maritiem en Techniek (MaT).
STC vmbo college, locatie Westzeedijk
Lesprogramma
We hebben veel aandacht voor Technologie en Toepassing en aan LOB (LoopbaanOriëntatie en - Begeleiding). In de eerste 2 jaar van het vmbo krijgen leerlingen Nederlands, Engels, natuur- en scheikunde, biologie, wiskunde en voor de gl-leerlingen economie en Duits. In de derde en vierde gaan de leerlingen al gedeeltelijk kiezen voor een beroep. Elk vmbo in Nederland doet dit aan de hand van een examenprofiel. Op de locatie Westzeedijk van het STC vmbo college is dat het profiel Maritiem en Techniek. Binnen dit profiel kunnen leerlingen kiezen uit twee vakrichtingen: Haven en vervoer en Rijn-, kust- en binnenvaart.
Bijzonderheden
  • Aparte basis, kader en gl- klassen met perfecte doorstroom naar mbo en Haven Havo
  • Onderbepaalde voorwaarden kun je ook een mavo-diploma halen
  • Leerlingen worden uitstekend begeleid
  • Modern onderwijs met veel aandacht voor moderne technologieën
  • Uitstekende examenresultaten
Aanmelding en toelating
We volgen de Rotterdamse Plaatsingswijzer, www.fokor.nl. Tijdens de inschrijfperiode ben je iedere middag zonder afspraak welkom en op 13 maart van 16.00 – 20.00 uur. Ook tijdens de open dagen kun je je inschrijven.