Schreuder College, locatie Taborstraat

VMBO-TL / MAVO, HAVO
Schreuder College, locatie Taborstraat
"Welkom op het Schreuder College"
Het Schreuder College locatie Taborstraat is een cluster 4 school en biedt onderwijs aan jongeren variërend in de leeftijd 11 t/m 18 jaar met een complexe leer- en/of gedragsproblematiek. Het Schreuder College heeft t.a.v. onderwijs en didactisch handelen de visie: ‘Iedereen wil iets bereiken, iedereen wil iets betekenen. Bij het Schreuder College werk je aan je toekomst'. Het scheppen van een passend pedagogisch klimaat waarin leerlingen zich veilig voelen en ervaren dat er vertrouwen is in hun mogelijkheden, waardoor leerlingen uitgedaagd worden naar hun beste kunnen te presteren.
Schreuder College, locatie Taborstraat
Lesprogramma
Het Schreuder College locatie Taborstraat richt zich op het onderwijsprogramma van het VMBO Theoretische Leerweg en HAVO. De leerlingen werken vooral richting het Staatsexamen. De leerlingen maken in 3 VMBO een sectorkeuze en in 4 HAVO een profielkeuze. Voor degene die niet in staat zijn volledig deel te nemen aan het staatsexamen, bieden wij de mogelijkheid om deel te nemen aan IVIO-examens.
Bijzonderheden
  • Leerlingen kunnen deelnemen aan de Agressie, Replacement Therapie (ART) en/of de Creatieve Dramatherapie (CD).
  • Leerlingen worden in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan huiswerkbegeleiding, dit is altijd na schooltijd.
Aanmelding en toelating
Alle scholen voor voortgezet onderwijs in Rotterdam hebben afspraken over de overgang van leerlingen van het primair naar het voortgezet onderwijs gemaakt en vastgelegd in de Rotterdamse Plaatsingswijzer (meer informatie hierover staat onder de groene balk: van po naar v(s)o). Voor de volledige informatie over het specifieke aanmeld- en toelatingsbeleid van de school zie de eigen schoolwebsite (een link hiernaar staat in het kader links).