Schreuder College, locatie Slinge

VMBO-BBL, VMBO-KBL, VMBO-TL / MAVO, HAVO
Schreuder College, locatie Slinge
"Welkom op het Schreuder College locatie Slinge."
Het Schreuder College Slinge is er voor jongeren van 11 t/m 19 jaar met complexe leer- en/of gedragsproblemen. Een groot deel van de leerlingen heeft een autisme spectrum stoornis (ASS) of de diagnose ODD, ADHD, CD of een specifieke leerstoornis, gekregen. Vaak hebben deze leerlingen een periode achter de rug waarin hun ontwikkeling op diverse gebieden niet langs de verwachte en gewenste lijn is verlopen. Ontwikkelingsstoornissen, emotionele stoornissen en/of gedragsproblemen hebben mogelijk geleid tot leerachterstanden en een gebrek aan motivatie om te willen leren. Om de leerlingen weer zin in leren te laten ontwikkelen, wordt gebruik gemaakt van een speciale aanpak.
Schreuder College, locatie Slinge
Lesprogramma
Schreuder College locatie Slinge wordt onderwijs geboden aan jongeren met het niveau VMBO basisberoeps (BB) en kaderberoeps (KB), vanaf het 1e tot het 4e leerjaar. Het is op deze locatie mogelijk om te kiezen voor het programma: Sport, Dienstverlening en Veiligheid (SDV), Horeca (Consumptief Techniek) en Metaaltechniek. Voor leerlingen met een ASS-diagnose biedt deze locatie 1e jaar VMBO TL en HAVO aan. ASS-Leerlingen die na het eerste jaar het VMBO-TL of HAVO-niveau aankunnen, gaan naar het Schreuder College locatie Taborstraat.
Bijzonderheden
  • Een passend pedagogisch klimaat en kleine klassen met gemiddeld 10 leerlingen.
  • Het gebouw is gesplitst in 2 vleugels. In de ene vleugel zitten de leerlingen met een pervasieve ontwikkelingsstoornis (ASS) en in de andere de leerlingen met veel voorkomende gedragsstoornissen.
  • Uitstroommogelijkheden: Sport, Dienstverlening en Veiligheid (SDV), Horeca en Metaaltechniek.
  • VMBO examens vinden plaats in samenwerking met een regulier VMBO.
  • Uitstroommogelijkheid naar een MBO niveau 1 (Start College) d.m.v. IVIO-examens.
Aanmelding en toelating
Alle scholen voor voortgezet onderwijs in Rotterdam hebben afspraken over de overgang van leerlingen van het primair naar het voortgezet onderwijs gemaakt en vastgelegd in de Rotterdamse Plaatsingswijzer (meer informatie hierover staat onder de groene balk: van po naar v(s)o). Voor de volledige informatie over het specifieke aanmeld- en toelatingsbeleid van de school zie de eigen schoolwebsite (een link hiernaar staat in het kader links).