Schreuder College De Villeneuvestraat

Praktijkonderwijs
Schreuder College De Villeneuvestraat
"Welkom op het Schreuder College locatie De Villeneuvestraat"
Op het Schreuder College locatie De Villeneuvestraat krijgen leerlingen praktijkonderwijs of worden voorbereid op het MBO onderwijs. Het onderwijs is afgestemd op externaliserende en internaliserende gedragsproblematiek.
Schreuder College De Villeneuvestraat
Lesprogramma
Binnen het praktijkonderwijs is er een aanbod aan verschillende richtingen, zoals groen, facilitaire dienstverlening, fietstechniek en consumptieve techniek. Ook is er de mogelijkheid om te kiezen voor het volgen van een voorbereiding op de Entree opleiding, de VROC opleiding. Deze opleiding is een samenwerking tussen het Schreuder College De Villeneuvestraat en het ROC Albeda.
Bijzonderheden
  • Speciale klassen voor leerlingen met autisme spectrum stoornissen (ASS).
  • Sfeerklas voor de extra kwetsbare leerlingen.
  • Uitstroom mogelijk naar het leerwerkbedrijf Educatief Centrum. Daarna mogelijk uitstroom naar MBO niveau 1 of naar een baan.
  • Bestaan van een 5e leerjaar waarin de leerling in combinatie met 4 dagen stage zich kan voorbereiden op een baan.
  • Stageleerlingen kunnen na een VROC opleiding starten met de Entreeopleiding op het ROC Albeda.
Aanmelding en toelating
Alle scholen voor voortgezet onderwijs in Rotterdam hebben afspraken over de overgang van leerlingen van het primair naar het voortgezet onderwijs gemaakt en vastgelegd in de Rotterdamse Plaatsingswijzer (meer informatie hierover staat onder de groene balk: van po naar v(s)o). Voor de volledige informatie over het specifieke aanmeld- en toelatingsbeleid van de school zie de eigen schoolwebsite (een link hiernaar staat in het kader links).