Schoolvakanties

Er is een tijd van leren en een tijd van ontspannen. Om even bij te komen van alle schoolzaken hebben kinderen regelmatig vakantie nodig.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt de data voor de kerst-, de mei- en de zomervakantie vast. De data voor de overige vakanties, zoals de herfst- en voorjaarsvakantie, mogen de scholen zelf bepalen. De minister geeft daar wel een advies over.

In Rotterdam stellen de samenwerkende schoolbesturen jaarlijks een vakantieregeling vast. Deze wordt ook voorgelegd aan de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden. De regeling wordt zo veel mogelijk afgestemd met omliggende gemeenten. Ouders van schoolgaande kinderen zijn volgens de leerplichtwet verplicht zich te houden aan de vakantieperioden die de school vaststelt.

De scholen voor voortgezet onderwijs starten het schooljaar 2019 - 2020 op maandag 2 september 2019. De data van alle vakanties kunt u terugvinden in de schoolgids van de school van uw kind en op wwww.fokor.nl