Rudolf Steiner College

VMBO-TL / MAVO, HAVO, Atheneum
Rudolf Steiner College
"Worden wie je bent"
Een diploma met een mooie cijferlijst is belangrijk. Maar met goede cijfers alleen red je het niet in een wereld die voortdurend in beweging is. Naast intellectuele ontwikkeling, is ook innerlijke ontwikkeling belangrijk. Ontdekken wie je bent, waar je talenten liggen en hoe je die kunt aanspreken. Oog hebben voor de ander en de wereld om je heen. Creatief zijn in het omgaan met allerhande vraagstukken. En plezier hebben in leren, zodat je dat je leven lang blijft doen. Het Rudolf Steiner College is een plek die je inspireert en stimuleert om jezelf te leren kennen en te ontwikkelen. Een plek waar je je thuis voelt. Waar je jezelf mag zijn. Worden wie je bent. Daar gaat het om op het Rudolf Steiner College!
Rudolf Steiner College
Lesprogramma
Het onderwijsprogramma richt zich op een veelzijdige ontwikkeling van de jonge mens. Naast de cognitieve vakken - wiskunde, Nederlands, biologie - krijgen leerlingen daarom ook kunstzinnige en ambachtelijke vakken, zoals toneel, muziek, dans, fotografie en schilderen. In alle leerjaren. Al het onderwijs is afgestemd op de belevingswereld die past bij de leeftijd van de leerling, zodat het nauw aansluit bij zijn of haar ontwikkeling. Het Rudolf Steiner College heeft ruim 800 leerlingen. Omdat het een kleine school is, kennen de leraren de leerlingen goed. De mentor speelt een grote rol om de overgang van basisschool naar het Rudolf Steiner College goed te laten verlopen. Vanaf de eerste schooldag tot het einde van de twee jarige brugperiode blijft de mentor namelijk verbonden met zijn klas.
Bijzonderheden
  • Leuke activiteiten: schoolopening, jaarfeesten, Vondelrevue, kooruitvoering in De Doelen, sportdagen, werkweken, schoolfeesten, survivalweek, stedentrip, kunstreis.
  • Veel aandacht voor toneel, dans, koorzang, muziek, tekenen, schilderen, architectuur, textiel, houtbewerken, metaalbewerken.
  • Eindpresentatie, een onderwerp zelf uitzoeken, uitwerken en presenteren voor een zaal
  • Lerend onderzoeken: practica bij de exacte vakken, stages, profielwerkstuk en eindwerkstuk.
  • Je leert naar jezelf kijken: Wat kan ik? Wat wil ik? Wie ben ik?
Aanmelding en toelating
Alle scholen voor voortgezet onderwijs in Rotterdam hebben afspraken over de overgang van leerlingen van het primair naar het voortgezet onderwijs gemaakt en vastgelegd in de Rotterdamse Plaatsingswijzer (meer informatie hierover staat onder de groene balk: van po naar v(s)o). Voor de volledige informatie over het specifieke aanmeld- en toelatingsbeleid van de school zie de eigen schoolwebsite (een link hiernaar staat in het kader links).