Rotterdams Vakcollege de Hef

VMBO-BBL, VMBO-KBL, VMBO-GL, VMBO-TL / MAVO
Rotterdams Vakcollege de Hef
"Dit is mijn school!"
RVC de Hef is een veilige en moderne school, waar leerlingen werken in een rustige en gestructureerde omgeving. We bieden vmbo kader- en basisberoepsgerichte leerweg en gemengd/theoretische leerweg met mogelijkheid tot leerweg ondersteuning. Op de Hef maak je vanaf de eerste dag kennis met een praktijkvak via Vakschool Techniek en Zorg. Daarbij besteden we extra aandacht aan Nederlands, Engels en wiskunde. Via het portfolio krijgen leerlingen inzicht in eigen kunnen, kennen en verbeterpunten. Tijdens verlengde leertijd kunnen leerlingen kiezen voor onder andere basketbal, voetbal, brassband, dans, mozaïeken en huiswerkbegeleiding. Mentoren hebben veel contact met leerlingen en ouders.
Rotterdams Vakcollege de Hef
Lesprogramma
Leerlingen worden geplaatst in vmbo met of zonder leerwegondersteuning . In de eerste twee leerjaren maken ze kennis met alle vakken. Ze krijgen een brede basis: kennisvakken, zorg & welzijn, economie en techniek. In het tweede leerjaar maken ze hun profielkeuze: techniek, zorg of economie. Vanaf de brugklas doen leerlingen mee met het programma TakeOff om te helpen bij de latere sectorkeuze. Ook maken kinderen al vanaf de brugklas kennis met beroepen in de praktijk via de beroepencaroussel. Alle leerlingen uit de onderbouw van het vmbo en alle leerlingen van de ISK (met uitzondering van 1A1 en 1Z1) volgen in de verlengde leertijd twee workshops.
Bijzonderheden
  • De Hef biedt vier (per 2018-2019) leerwegen van het vmbo: gemengd/theoretische leerweg, basisberoepsgerichte- en kaderberoepsgerichte- leerweg
  • Na het tweede leerjaar kunnen leerlingen kiezen uit drie sectoren: Techniek, Verzorging en Economie
  • Vanaf de brugklas maken leerlingen kennsis met beroepen waar leerlingen in de toekomst mee te maken krijgen
Aanmelding en toelating
Alle scholen voor voortgezet onderwijs in Rotterdam hebben afspraken over de overgang van leerlingen van het primair naar het voortgezet onderwijs gemaakt en vastgelegd in de Rotterdamse Plaatsingswijzer (meer informatie hierover staat onder de groene balk: van po naar v(s)o). Voor de volledige informatie over het specifieke aanmeld- en toelatingsbeleid van de school zie de eigen schoolwebsite (een link hiernaar staat in het kader links).