Rotterdams Vakcollege de Hef ISK

Rotterdams Vakcollege de Hef ISK
"Dit is mijn school!"
De Internationale Schakelklas ISK is een opleiding voor leerlingen die meestal niet in Nederland geboren zijn en die in circa twee jaar goed Nederlands willen leren. Na de ISK kunnen leerlingen verder leren aan een reguliere opleiding. Zo krijgen ze meer kans op een succesvolle toekomst in Nederland. Het belangrijkste vak in de ISK is Nederlands / NT2. Daarnaast volgen leerlingen praktijkvakken binnen de domeinen Mens & Cultuur, Mens & Natuur en Mens & Bewegen. Theorievakken zijn Nederlands, Engels, wiskunde, aardrijkskunde, economie en geschiedenis. Actualiteiten: leerlingen behandelen samen de dagelijkse nieuwsberichten (televisie, krant, internet). Ook is er sport en zijn er mentorlessen.
Rotterdams Vakcollege de Hef ISK
Lesprogramma
Leerlingen werken eerst aan Nederlands/NT2: in hun eigen tempo en op hun eigen niveau. Daarna volgen ze steeds meer theorie- en praktijkvakken, voor optimale aansluiting bij vervolgonderwijs. Overstappen naar een hoger niveau is het hele schooljaar mogelijk. De leerlingen van de ISK volgen in de verlengde leertijd twee workshops.
Bijzonderheden
  • De enige school in Rotterdam met een alfabetiseringsklas, waar leerlingen leren lezen, schrijven en rekenen.
  • Extra activiteiten: cultuur, sport, zwemles, werkweek, excursies, etc.
  • Veel samenwerkend leren.
  • Voor een vervolgopleiding kunnen leerlingen veelal binnen de Scholengroep terecht: ISK 15+, vmbo, havo/vwo, Praktijkonderwijs en ROC niveau 1.
Aanmelding en toelating
De ISK is voor leerlingen die nog geen of onvoldoende Nederlands kunnen spreken en staat voor Internationale Schakel Klas. Leerlingen van twaalf tot achttien jaar kunnen zich aanmelden voor ISK-onderwijs. Alle scholen voor voortgezet onderwijs in Rotterdam hebben afspraken over de overgang van leerlingen van het primair naar het voortgezet onderwijs gemaakt en vastgelegd in de Rotterdamse Plaatsingswijzer (meer informatie hierover staat onder de groene balk: van po naar v(s)o). Voor de volledige informatie over het specifieke aanmeld- en toelatingsbeleid van de school zie de eigen schoolwebsite (een link hiernaar staat in het kader links).