Rotterdamcollege, middelbaar onderwijs voor ZML

Rotterdamcollege, middelbaar onderwijs voor ZML
"zo groot mogelijke zelfredzaamheid voor ieder kind. "
Het doel van onze school is de persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen: het leren omgaan met hun beperkingen en het ontwikkelen van alle competenties. Daarbij richten we ons op het maximaal ontplooien van hun mogelijkheden, waarbij zij vooral toepasbare kennis en vaardigheden aanleren. Wij werken in de bruggroepen vooral aan de cognitieve ontwikkeling van de leerlingen. In de middengroepen wordt begonnen met “LOL-stage”: Leren Op Locatie. Daarbij gaan er groepen leerlingen met een leerkracht het werkveld in om ervaring op te doen. De eindfase is gericht op de naschoolse periode, en het verwerven van vaardigheden om daar optimaal te kunnen functioneren. Hierbij worden individuele en groepsstages gebruikt. Werknemersvaardigheden, zelfredzaamheid en communicatie zijn belangrijk in ons hele VSO.
Lesprogramma
Compleet onderwijsprogramma met aandacht voor alle vakken die nodig zijn om tot een volledige ontplooiing en tot volledige zelfstandigheid te komen. Schoolvakken als lezen, schrijven, rekenen worden functioneel aangeleerd en toegepast in praktijkvakken als Koken, Horeca, Groen, Techniek en Fietsonderhoud en tijdens de stages. Ook wordt er aandacht besteed aan het trainen van werknemersvaardigheden en arbeidsvaardigheden, sociale vaardigheden en zelfredzaamheid.
Bijzonderheden
  • werken met certificaten voor alle praktijkvakken
  • iedere leerling op stage
  • NIEUWBOUW IN 2015
Aanmelding en toelating
Alle scholen voor voortgezet onderwijs in Rotterdam hebben afspraken over de overgang van leerlingen van het primair naar het voortgezet onderwijs gemaakt en vastgelegd in de Rotterdamse Plaatsingswijzer (meer informatie hierover staat onder de groene balk: van po naar v(s)o). Voor de volledige informatie over het specifieke aanmeld- en toelatingsbeleid van de school zie de eigen schoolwebsite (een link hiernaar staat in het kader links).