Rotterdam International Secondary School

Rotterdam International Secondary School
RISS leidt op tot zelfverzekerde, integere en inventieve wereldburgers. Wij bieden een omgeving aan die het leerproces en de individuele prestatie stimuleert en leerlingen uitdaagt maximaal te presteren. Wij streven ernaar de leerlingen verantwoordelijk te maken voor hun eigen ontwikkeling door ze te betrekken bij veel verschillende activiteiten in school en buiten. Wij stimuleren dat leerlingen respect hebben voor zichzelf en anderen, door iedereen te helpen en door te geloven in de waarde van elk individu. Wij streven ernaar internationaal en maatschappelijk bewustzijn te ontwikkelen, de overeenkomsten te koesteren en de verschillen te respecteren.
Rotterdam International Secondary School
Lesprogramma
De onderbouw is drie jaar. Leerlingen beginnen in RISS na groep 7 van de basisschool. De klassen zijn klein en differentiatie is belangrijk. Lessen worden in het Engels gegeven. Nederlands is een verplicht vak. Ook leerlingen van wie het Engels gering is, zijn welkom. Wij hebben een programma ter ondersteuning.
Bijzonderheden
  • RISS is een Dutch International School die een zevenjarig programma aanbiedt, bestaande uit drie fases.
  • Foundation Course, een opleiding bedoeld voor 11-14 jarigen als voorbereiding voor het IGCSE.
  • International General Certificate for Secondary Education een tweejarige opleiding die afsluit met een diploma dat toegang biedt tot het IBDP en tot beroepsopleidingen wereldwijd.
  • International Baccalaureate Diploma Program, een twee jarig programma dat een prima voorbereiding is op een universitaire studie wereldwijd.