Roncalli mavo

VMBO-TL / MAVO
Roncalli mavo
"Elk kind wil leren, elk kind wil spelen."
Met een uniek rooster van 80-minutenlessen, studiewerktijduren, huiswerk op school maken en uitgebreide onderwijskundige ondersteuning bereiken wij goede resultaten. Het spelen komt aan bod door het aanbieden van 10 profielen voor klas 1 en 2 waar kinderen uit kiezen: theater, sportklas, multimediaklas, kunstklas, scienceklas, dansklas, journalistiekklas, digitale fotografie, mode en textiel, en digitale muziek. Elk jaar zijn er 2 optredens in het Isalatheater. Alle lessen in klas 1 en 2 worden digitaal via de iPad gegeven. Digitale lessen zijn veel leuker en de leerlingen kunnen de iPad ook prive gebruiken.Ook maken we gebruik van een elektronische leeromgeving.
Roncalli mavo
Lesprogramma
Er zijn drie soorten brugklassen: mavo-kansklas, mavo en havo-kansklas. Via de havo-kansklas (=mavo/havo) worden leerlingen zo snel mogelijk op havo 2 of havo 3 van het Emmauscollege geplaatst. Elk jaar starten we met een introductieprogramma waarbij de leerlingen het Roncallisysteem leren kennen. Leerlingen wordt geleerd hoe ze met een iPad lessen kunnen volgen.
Bijzonderheden
  • Huiswerkvrij onderwijs volgens het Daltonprincipe met studiewerktijduren en individuele begeleiding op maat voor leerlingen.
  • In klas 1 en 2 maximaal 3 lessen van 80 minuten op een dag in een rustige werkomgeving.
  • havo-kansklas in leerjaar 1 en 2 met doorstroommogelijkheden naar 2 en 3 havo op het Emmauscollege.
  • 10 extra profielen voor leerlingen om ook de leuke dingen te doen op school.
  • Uitgebreide ondersteuning voor dyslexie en dyscalculie door een remedial teacher.
Aanmelding en toelating
Alle scholen voor voortgezet onderwijs in Rotterdam hebben afspraken over de overgang van leerlingen van het primair naar het voortgezet onderwijs gemaakt en vastgelegd in de Rotterdamse Plaatsingswijzer (meer informatie hierover staat onder de groene balk: van po naar v(s)o). Voor de volledige informatie over het specifieke aanmeld- en toelatingsbeleid van de school zie de eigen schoolwebsite (een link hiernaar staat in het kader links).