ReconCollege en ReconPro VSO

VMBO-BBL, VMBO-KBL, VMBO-TL / MAVO, Praktijkonderwijs
ReconCollege en ReconPro VSO
"Gewoon Speciaal"
ReconCollege en ReconPro is een openbare school voor leerlingen met medische problemen. Door onder andere deze problemen zijn zij niet of niet meer in staat om het gewone onderwijs te volgen. Het onderwijs is in sterke mate geïndividualiseerd en wordt gegeven in kleine groepen. Daarbij verliezen we het samenwerkend leren niet uit het oog. Kunnen, houding en zelfvertrouwen staan centraal in onze visie. De school beschikt over een fulltime verpleegkundige, een fysiotherapeut en een logopedist. Daarnaast bieden wij Creatieve Expressie Therapie. Ook kan de school voor hulp en advies een beroep doen op een schoolarts, orthopedagoog en maatschappelijk werkende.
ReconCollege en ReconPro VSO
Lesprogramma
De school heeft twee afdelingen: ReconPro, de praktijkafdeling met specialisatie: Magazijnbeheer (administratie), schoonmaak en koken. ReconCollege de vmbo-afdeling met sector Administratie en Zorg & Welzijn (bbl, kbl en tl). ReconPro kent een 5-jarentraject met KPC-certificering en het vmbo een 4- of 5-jarentraject. Voor het examen wordt nauw samengewerkt met het Rotterdams Vak College De Hef
Bijzonderheden
  • kleine klassen
  • veel individuele aandacht
  • verpleegkundige ondersteuning
  • flexibel lesprogramma
  • onderwijs op maat
Aanmelding en toelating
Alle scholen voor voortgezet onderwijs in Rotterdam hebben afspraken over de overgang van leerlingen van het primair naar het voortgezet onderwijs gemaakt en vastgelegd in de Rotterdamse Plaatsingswijzer (meer informatie hierover staat onder de groene balk: van po naar v(s)o). Voor de volledige informatie over het specifieke aanmeld- en toelatingsbeleid van de school zie de eigen schoolwebsite (een link hiernaar staat in het kader links).