Praktijkonderwijs

Op een school voor praktijkonderwijs krijgt uw kind les in de algemene vakken taal, rekenen/wiskunde, informatiekunde en lichamelijke oefening, maar niet volgens vaste programma’s, zoals op andere schoolsoorten.

De individuele behoefte van elk kind staat voorop in het praktijkonderwijs, en daardoor zijn de lessen aangepast aan elk individueel kind – en niet aan een algemeen programma.

Naast de algemene vakken zijn er op het praktijkonderwijs ook vakken die speciaal gericht zijn op beroepen die uw kind kan beoefenen. Deze vakken verschillen per school. Scholen voor praktijkonderwijs werken samen met allerlei bedrijven. Uw kind gaat na verloop van tijd ook stage lopen.

Toelating tot het praktijkonderwijs
Om toegelaten te worden op een school voor praktijkonderwijs moet uw kind een toelaatbaarheidsverklaring van het Samenwerkingsverband Koers VO hebben. Dit vraagt de school voor voortgezet onderwijs waar u uw kind aanmeldt aan bij het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs.