PENTA college CSG Hoogvliet

VMBO-BBL, VMBO-KBL, VMBO-GL, VMBO-TL / MAVO, HAVO
PENTA college CSG Hoogvliet
"Ondernemend onderwijs!"
De kernwoorden van onze school zijn: - Thuis op school; - Aandacht voor elkaar; - Nu voor later; - Samen veilig. Onze business school kenmerkt zich door: - Ondernemend onderwijs; - Versterkt Engels; - Uitdagend en levensecht onderwijs; - Goede aansluiting op de havo.
PENTA college CSG Hoogvliet
Lesprogramma
In de eerste twee jaar volgen alle leerlingen een breed programma. Hierna maken de leerlingen uit de basis- en kaderklassen de overstap naar de beroepsopleidingen: - Economie & Ondernemen; - Horeca, Bakkerij & Recreatie; - Zorg & Welzijn (met als keuzevak: uiterlijke verzorging en mode). De mavo-leerlingen van de Business School kiezen aan het eind van het tweede jaar een profiel: Techniek, Zorg & Welzijn, Landbouw of Economie. Na het behalen van het mavodiploma kan worden doorgestroomd naar de Havo-TOP in het profiel Economie.
Bijzonderheden
  • Campus Hoogvliet (nabij metro Zalmplaat)
  • Business school voor Mavo en Havo-TOP
  • Doorlopende leerlijn i.s.m. ROC Zadkine
  • Zorgteam > goede leerlingbegeleiding, remediale hulp, dyslexie, huiswerkbegeleiding, faalangstreductie- en examentraining. Tevens een eigen orthopedagoge in dienst
  • Aandacht voor sport, cultuur en maatschappelijke activiteiten
Aanmelding en toelating
Alle scholen voor voortgezet onderwijs in Rotterdam hebben afspraken over de overgang van leerlingen van het primair naar het voortgezet onderwijs gemaakt en vastgelegd in de Rotterdamse Plaatsingswijzer (meer informatie hierover staat onder de groene balk: van po naar v(s)o). Voor de volledige informatie over het specifieke aanmeld- en toelatingsbeleid van de school zie de eigen schoolwebsite (een link hiernaar staat in het kader links).