Palmentuin

VMBO-KBL, VMBO-TL / MAVO
Palmentuin
"school in beweging"
De Palmentuin is een Daltonschool die jouw toekomst kleur geeft . De opleidingen Theateropleiding en Sportopleiding worden aangeboden op een echte Palmentuin-manier. We stimuleren onze leerlingen om het beste uit zichzelf te halen en bereiden ze door het aanleren van vaardigheden goed voor op de toekomst.
Palmentuin
Lesprogramma
Dagelijks heb je één Daltonuur. In deze uren kan je kiezen waar je interesses liggen, voor welk vak je ondersteuning nodig hebt of ga je werken aan je huiswerk. We helpen je met jouw talent en geven je tools om jezelf te ontplooien. Kwaliteiten die je verbetert zijn o.a. samenwerken, zelfstandigheid, presenteren, oplossend vermogen, reflectie en creatieve ontwikkeling.
Bijzonderheden
  • De Palmentuin is een school waar iedereen elkaar kent en waar iedereen aandacht heeft voor elkaar.
  • We maken duidelijke afspraken en spreken doelen af: zo blijven de leerlingen in de pauze op school en mag er niet worden gerookt.
  • We hebben oog voor elkaars verschillen en maken gebruik van elkaars krachten.
  • We geven eigentijds onderwijs dat aansluit op jouw belevingswereld. Je hebt niet alleen klassikaal les uit boeken. Het is belangrijk dat de lesstof jou aanspreekt en inspireert.
  • We helpen je altijd als je ergens hulp bij nodig hebt en geven je tools die je nodig hebt om jezelf te ontplooien.
Aanmelding en toelating
Alle scholen voor voortgezet onderwijs in Rotterdam hebben afspraken over de overgang van leerlingen van het primair naar het voortgezet onderwijs gemaakt en vastgelegd in de Rotterdamse Plaatsingswijzer (meer informatie hierover staat onder de groene balk: van po naar v(s)o). Voor de volledige informatie over het specifieke aanmeld- en toelatingsbeleid van de school zie de eigen schoolwebsite (een link hiernaar staat in het kader links).