Ouderraad en leerlingenraad

De meeste scholen voor voortgezet onderwijs hebben naast de MR ook nog een ouderraad en een leerlingenraad. In de ouderraad (OR) zit een vertegenwoordiging van alle ouders. De leerlingenraad vertegenwoordigt de mening van de scholieren op een school. 

De OR kan de (ouders in de) MR adviseren over onderwerpen die vooral voor de ouders heel belangrijk zijn. Een ouderraad is soms ook (mede-)verantwoordelijk voor het organiseren van activiteiten op de school. Ook leerlingen zelf kunnen invloed uitoefenen op de gang van zaken in en rond de school. De leerlingenraad kan de (leerlingen in de) MR adviseren over onderwerpen, die vooral voor leerlingen heel belangrijk zijn.

Meer informatie over MR, OR en leerlingenraad kunt u opvragen bij de school van uw keuze.