OSG Hugo de Groot

VMBO-TL / MAVO, HAVO, Atheneum, Gymnasium
OSG Hugo de Groot
"De kwaliteitsschool voor leerlingen met ambitie"
De Hugo de Groot is een ambitieuze school waar ambitieuze leerlingen leren en werken in een veilige en educatieve sfeer. Wij bieden de hoogste vormen van voortgezet onderwijs: gymnasium, atheneum, havo en mavo. De kleinschaligheid en professionaliteit van de Hugo de Groot maakt dat er goed zicht is op de ontwikkeling van de leerlingen. In combinatie met het opleidingsniveau van onze docenten en de aansluitingsprojecten voor mbo, hbo en universiteit, draagt dit ertoe bij dat onze leerlingen in het vervolgonderwijs bijzonder succesvol zijn. De Hugo de Groot onderhoudt intensief contact met ouders en leerlingen.
OSG Hugo de Groot
Lesprogramma
De Hugo de Groot levert onderwijs dat aansluit bij de capaciteiten en talenten van onze leerlingen. Onze school heeft een eenjarige brugperiode met mavo/havo, havo/vwo en vwo klassen. Na deze brugperiode stroomt de leerling in op zijn/haar niveau in leerjaar twee.
Bijzonderheden
  • Hoge kwaliteit!
  • Aandacht voor taal en rekenen. We bieden een intensief programma in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen.
  • Uitstekende slagingspercentages.
  • Naast de reguliere lessen zijn er ook lessen voor kunst en cultuur.
  • Steun- en verrijkingslessen.
Aanmelding en toelating
Alle scholen voor voortgezet onderwijs in Rotterdam hebben afspraken over de overgang van leerlingen van het primair naar het voortgezet onderwijs gemaakt en vastgelegd in de Rotterdamse Plaatsingswijzer (meer informatie hierover staat onder de groene balk: van po naar v(s)o). Voor de volledige informatie over het specifieke aanmeld- en toelatingsbeleid van de school zie de eigen schoolwebsite (een link hiernaar staat in het kader links).