Openbare scholen

Openbare scholen zijn toegankelijk voor iedere leerling. Het onderwijs is niet gebaseerd op een godsdienst of levensovertuiging. 

Sommige openbare schoen kiezen er wel voor les te geven vanuit bepaalde onderwijskundige uitgangspunten, zoals bijvoorbeeld Dalton en Montessori. De gemeente draagt er zorg voor dat er voldoende openbaar onderwijs is. Het openbare onderwijs in Rotterdam heeft een zelfstandig bestuur dat is ingesteld door de gemeenteraad. Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af.