Olympia College

VMBO-BBL, VMBO-KBL, Praktijkonderwijs
Olympia College
"Optimale talentontwikkeling met maatwerk voor leerlingen."
Doel van het Olympia College is het maximale uit leerlingen halen. Leerlingen komen naar onze school als het leren niet volgens de standaard paden verloopt. Vaak is het door problemen in het heden of verleden noodzakelijk dat de leerlingen extra aandacht krijgen. Die aandacht is afhankelijk van hun mogelijkheden. Wij bereiden leerlingen voor op een succesvolle afronding van het praktijkonderwijs of het vmbo. Het onderwijs vindt plaats in een kleinschalige setting. Kernbegrippen zijn zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en zelstandig werken. Door individuele leertrajecten halen wij het optimale talent uit de leerling.
Olympia College
Lesprogramma
In het eerste jaar ligt de nadruk op een veilige overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Een kleine klas, een eigen mentor die meeste lessen verzorgt en een ‘eigen’ gedeelte van de school zorgen voor een veiilg klimaat. Tijdens dit jaar stellen we een traject samen dat past bij de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling. Door de opzet van het onderwijs en het goede pedagogisch klimaat op het Olympia College, krijgt iedere leerling onderwijs op maat.
Bijzonderheden
  • Wij vinden sociale vaardigheden erg belangrijk. Hier wordt dan ook extra aandacht aan besteed. Bij Nieuw Zuid worden de leerlingen gerespecteerd en geaccepteerd.
  • Wij zorgen ervoor dat de intensieve en individuele begeleiding van uw kind aansluit bij zijn of haar individuele doelen.
  • Daarnaast bieden wij onderwijs in kleine klassen met extra aandacht, gespecialiseerd personeel en een prettig pedagogisch en veilig klimaat.
  • Het onderwijsaanbod is praktijk gericht.
Aanmelding en toelating
Alle scholen voor voortgezet onderwijs in Rotterdam hebben afspraken over de overgang van leerlingen van het primair naar het voortgezet onderwijs gemaakt en vastgelegd in de Rotterdamse Plaatsingswijzer (meer informatie hierover staat onder de groene balk: van po naar v(s)o). Voor de volledige informatie over het specifieke aanmeld- en toelatingsbeleid van de school zie de eigen schoolwebsite (een link hiernaar staat in het kader links).