Navis College

VMBO-TL / MAVO, HAVO, Atheneum
Navis College
"‘Vaar je eigen koers op het Navis’"
Het Navis College is een samenwerking tussen de RVKO en het LMC en valt onder het Montfort College. Het Montfort College is een onderdeel van het LMC. RVKO is vertegenwoordigd door de Globetrotter Katendrecht. Het Navis College is een nieuwe school in Rotterdam-Zuid waar het beste uit twee werelden wordt gecombineerd. Leerkrachten uit het basisonderwijs werken samen met docenten uit het middelbaar onderwijs. We bieden leerlingen de vrijheid om samen met ons op ontdekkingsreis te gaan en hun eigen koers te varen.
Lesprogramma
We bieden onderwijs op maat. Om dit te kunnen verwezenlijken maken wij gebruik van thema’s, tablets en kennis en inzet van leerkrachten/docenten uit zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs. Wij geloven dat leerlingen zo veel soepeler de overstap maken en voort kunnen borduren op aangeleerde kennis en vaardigheden
Bijzonderheden
  • Gepersonaliseerd onderwijs
  • Nauwe samenwerking basis- en middelbaar onderwijs
  • Rotterdam als leslokaal, school als ontmoetingsplek
  • Thematisch onderwijs
  • (T)huiswerkarme school