Mytylschool De Brug

Mytylschool De Brug
Als regulier onderwijs niet meer mogelijk is, kunnen wij een veilige school bieden voor leerlingen met een lichamelijke handicap, al dan niet met een verstandelijke beperking. De vso-afdeling heeft drie leerroutes met als uitstroomprofielen: diplomagericht onderwijs (vso-t), arbeid (vso-p) en arbeidsmatige dagbesteding (vso-p). Het onderwijs wordt aangeboden op vmbo/havo niveau, mlk-niveau en zmlk-niveau. De afdeling vso-t (vmbo/havo) biedt uitzicht op een diploma vmbo in de basis, kader of theoretische leerweg of een havo diploma. Diplomering in alle profielen behoort tot de mogelijkheden. De afdeling werkt nauw samen met Wolfert Dalton en Thorbecke Voortgezet Onderwijs. De afdeling vso-p (praktijk) richt zich vooral op transitie (wonen, werken en vrije tijd). Door zelfstandigheidstrainingen, arbeidstoeleiding, interne/externe stages en hobby trainingen, wordt een zo gunstig mogelijk toekomstperspectief geboden en de leerling voorbereidt op de (gesubsidieerde) arbeidsmarkt of dagbesteding. Rijndam Revalidatiecentrum is in hetzelfde gebouw gevestigd, zodat goede zorg en revalidatie gewaarborgd zijn.
Mytylschool De Brug
Aanmelding en toelating
Alle scholen voor voortgezet onderwijs in Rotterdam hebben afspraken over de overgang van leerlingen van het primair naar het voortgezet onderwijs gemaakt en vastgelegd in de Rotterdamse Plaatsingswijzer (meer informatie hierover staat onder de groene balk: van po naar v(s)o). Voor de volledige informatie over het specifieke aanmeld- en toelatingsbeleid van de school zie de eigen schoolwebsite (een link hiernaar staat in het kader links).