Montfort College

VMBO-TL / MAVO, HAVO, Atheneum
Montfort College
"Jouw keuze, jouw school"
Het Montfort College werkt met het Inclusieve Rooster. Dit houdt in dat leerlingen dagelijks een deel van de lessen volgens rooster met de eigen klas volgen en dat de leerlingen een deel van de lessen zelf mogen kiezen. Zo bieden we de leerlingen gerichte ondersteuning en helpen we de leerlingen op hun weg naar meer zelfstandigheid. De leerlingen maken dagelijks het huiswerk op school onder begeleiding van een docent. Om leerlingen nog verder uit te dagen is er ook een aanbod van projecten en cursussen waar leerlingen uit kunnen kiezen en zich voor aan mogen melden.
Montfort College
Lesprogramma
Een goede beheersing van taal is de belangrijkste voorwaarde voor leerlingen om zich kennis en vaardigheden eigen te maken. Daarom biedt het Montfort College onderwijs met extra aandacht voor taal in de breedste zin. Met kwalitatief goed onderwijs in een veilige leeromgeving staat de leerling op het Montfort College centraal. Na de brugklas vervolgt de leerling zijn opleiding op mavo, havo of vwo. Voor de leerlingen die extra leerstof aankunnen biedt Montfort de mogelijkheid om op alle opleidingen internationaal erkende certificaten voor Cambridge English en Business English te halen. Montfort is op Rotterdam Zuid het enige havo/vwo waar de leerling kan kiezen voor het vak Chinese taal en cultuur in het eindexamenpakket.
Bijzonderheden
  • (t)huiswerkarme school
  • Voor alle vakken vakondersteuning
  • Gevarieerd onderwijsaanbod, ruime pakketkeuze en eigentijdse leermiddelen.
  • Betrokken, samenwerkend en veerkrachtig team gericht op resultaat.
  • Nauwe samenwerking met universiteit, hoge school en mbo.
Aanmelding en toelating
Alle scholen voor voortgezet onderwijs in Rotterdam hebben afspraken over de overgang van leerlingen van het primair naar het voortgezet onderwijs gemaakt en vastgelegd in de Rotterdamse Plaatsingswijzer (meer informatie hierover staat onder de groene balk: van po naar v(s)o). Voor de volledige informatie over het specifieke aanmeld- en toelatingsbeleid van de school zie de eigen schoolwebsite (een link hiernaar staat in het kader links).