Montessori Lyceum Rotterdam

HAVO, Atheneum, Gymnasium
Montessori Lyceum Rotterdam
"zelfstandig, ondernemend, creatief, sociaal en ambitieus "
'Leer mij het zelf te doen!' Op dat motto baseerde Maria Montessori haar onderwijssysteem. De werksfeer en het respect waarmee zij elk kind wilde omringen, is terug te vinden op het Montessori Lyceum Rotterdam. Het is een school voor neutraal bijzonder onderwijs: het RML heeft geen maatschappelijke of religieuze grondslag en biedt méér dan onderwijsinstellingen van de overheid. Individuele aandacht. Elke leerling krijgt gedurende de hele schoolloopbaan individuele aandacht. Wij streven niet alleen naar overdracht van kennis, maar ook naar sociale en emotionele ontplooiing en ontwikkeling van zelfstandigheid en verantwoordelijkheidsbesef. Wij verwachten van leerlingen een gezonde dosis discipline en van onze docenten een uitstekend waarnemingsvermogen.
Montessori Lyceum Rotterdam
Lesprogramma
De school kent een tweejarige brugperiode, maar leerlingen die voor het gymnasium kiezen beginnen daarmee halverwege het eerste leerjaar. Leerlingen met havo- en vwo-advies zitten bij elkaar. Ook kinderen van niet-Montessoribasisscholen vinden een goede aansluiting. De derde schoolweek gaan alle brugklassers op werkweek om elkaar en hun mentor goed te leren kennen.
Bijzonderheden
  • Bij onverhoopt lesuitval in de brugklas wordt voor opvang in leslokaal gezorgd.
  • Elke dag KeuzeWerkTijd: leerlingen kiezen zelf waar en waaraan ze werken.
  • Brede Schoolactiviteiten: o.a Theater-, Wetenschaps- en Techniekklas.
  • Een middelgroteschool die toch klein voelt: gezellige sfeer, iedereen kent elkaar en korte afstand tussen leerling en docent.
  • Leerlingen zijn ook actief buiten de les: Senaat, Bond, Technisch Team, Schoolkrant, Cultureel Team, tutor, leeringmentor.
Aanmelding en toelating
Alle scholen voor voortgezet onderwijs in Rotterdam hebben afspraken over de overgang van leerlingen van het primair naar het voortgezet onderwijs gemaakt en vastgelegd in de Rotterdamse Plaatsingswijzer (meer informatie hierover staat onder de groene balk: van po naar v(s)o). Voor de volledige informatie over het specifieke aanmeld- en toelatingsbeleid van de school zie de eigen schoolwebsite (een link hiernaar staat in het kader links).