Melanchton Kralingen

VMBO-BBL, VMBO-KBL, VMBO-TL / MAVO
Melanchton Kralingen
"Kralingen haalt het beste in je naar boven!"
Melanchthon Kralingen is een kleine, gezellige school in Kralingen. Iedereen kent elkaar, waardoor we een veilige school zijn. Je kunt de volgende diploma’s bij ons halen: kbl- en bbl-niveau Handel & Administratie, kbl-niveau voor het Intersectoraalprogramma Welzijn & Sport en een tl-diploma voor alle sectoren. Verder bieden we in klas 2, indien het niveau en de cijfers het toelaten, een "tl-plus-programma" aan om door te kunnen stromen naar het havo. Naast de beroepsgerichte stages voor Handel & Administratie en Welzijn & Sport, vindt in leerjaar 2 een maatschappelijke stage plaats.
Melanchton Kralingen
Lesprogramma
In leerjaar 1 en 2 zit je in een dakpanklas: er wordt getoetst op twee niveaus, bijvoorbeeld kbl en tl. Daardoor heb je alle kansen om te laten zien wat je kunt. Er is aandacht voor extra begeleiding in taal en rekenen, maar we helpen je ook bij het maken van je huiswerk, studiekeuze en persoonlijke ontwikkeling. Vooral in leerjaar 2 besteden we veel tijd aan de begeleiding naar de juiste leerweg en sector waarin je verder wilt. Vanaf nu zit de onderbouw van Melanchthon Kralingen aan Crooswijksesingel 20. De bovenbouw aan de Oudedijk 75.
Bijzonderheden
  • De lessen worden in blokuren geven, waardoor ruimte is voor extra uitleg.
  • Extra taal- en rekenlessen in alle klassen.
  • Wij bieden faalangstreductietrainingen, sociale vaardigheidstrainingen en examentrainingen.
  • De onderbouw zit in een eigen gebouw, waar elke klas een eigen lokaal heeft.
  • Veel aandacht voor keuzebegeleiding (LOB) en we bieden het vak Science & Technologie
Aanmelding en toelating
Alle scholen voor voortgezet onderwijs in Rotterdam hebben afspraken over de overgang van leerlingen van het primair naar het voortgezet onderwijs gemaakt en vastgelegd in de Rotterdamse Plaatsingswijzer (meer informatie hierover staat onder de groene balk: van po naar v(s)o). Voor de volledige informatie over het specifieke aanmeld- en toelatingsbeleid van de school zie de eigen schoolwebsite (een link hiernaar staat in het kader links).