Melanchthon Wilgenplaslaan

VMBO-BBL, VMBO-KBL, VMBO-GL
Melanchthon Wilgenplaslaan
"School voor Ondernemen, Welzijn & Sport."
Melanchthon Wilgenplaslaan is een school voor vmbo en maakt deel uit van Melanchthon Scholengemeenschap in Rotterdam en Lansingerland. Onze vestiging biedt de gemengde, kaderberoepsgerichte en basisberoepsgerichte leerweg aan. Deze leerwegen kunnen ook met leerwegondersteuning (lwoo) worden gevolgd. Leerlingen worden opgeleid in de richtingen Economie & Ondernemen (E&O) of Zorg & Welzijn (Z&W) Een goede sfeer in de school is belangrijke voorwaarde om te komen tot optimale prestaties. Vriendelijkheid, Veiligheid en Verantwoordelijkheid zijn voor ons erg belangrijk.
Melanchthon Wilgenplaslaan
Lesprogramma
De motivatie van leerlingen wordt vergroot door de eigen verantwoordelijkheid voor het leerproces te benadrukken. In het 1e en 2e leerjaar ontdekken tijdens de talent-uren de interesses van de leerlingen. We geven extra aandacht aan taal en rekenen door extra lesuren in het rooster. Aan het eind van het tweede schooljaar wordt gekozen voor de richtingen Economie & Ondernemen of Zorg & Welzijn.
Bijzonderheden
  • Bij ons kun je kiezen in welke onderdelen je examen wilt doen
  • Extra uren maatwerk taal- en rekenen
  • Talent-uren: kies voor bijv. Sport, Koken, Muziek, Media & Design of Mode
  • Fantastisch mooi schoolgebouw
  • VMBO voor Ondernemen, Welzijn en Sport met aandacht voor Vriendelijkheid, Veiligheid en Verantwoordelijkheid
Aanmelding en toelating
Alle scholen voor voortgezet onderwijs in Rotterdam hebben afspraken over de overgang van leerlingen van het primair naar het voortgezet onderwijs gemaakt en vastgelegd in de Rotterdamse Plaatsingswijzer (meer informatie hierover staat onder de groene balk: van po naar v(s)o). Voor de volledige informatie over het specifieke aanmeld- en toelatingsbeleid van de school zie de eigen schoolwebsite (een link hiernaar staat in het kader links).