Melanchthon Schiebroek

HAVO, Atheneum, Gymnasium
Melanchthon Schiebroek
"Kies voor Geluk als je van Geluk houdt"
Brugklasleerlingen van Melanchthon Schiebroek voelen zich gelukkig op onze school. Uit ons tevredenheidsonderzoek blijkt dat ze de school waarderen met het rapportcijfer 8.8. Het Geluk van leerlingen staat centraal op Melanchthon Schiebroek. We geloven dat wanneer leerlingen goed in hun vel zitten, ze zo maximaal mogelijk tot leren kunnen komen. We gebruiken de '7 gedragsgewoontes' (7 habits) hierbij als houvast. Binnen ons lesprogramma kunnen leerlingen kiezen voor extra Kunst of extra Sport. Kunst leert je om anders te kijken naar de wereld om je heen. Sport is goed voor je gezondheid en je prestaties. Onze examenresultaten havo en vwo behoren al jarenlang tot de beste van Rotterdam!
Melanchthon Schiebroek
Lesprogramma
Op Schiebroek hebben wij een brugklasvleugel met eigen ingang, fietsenstalling en kantine. Lessen van 60 minuten, mentoraat met gepaste begeleiding en opvang bij lesuitval leiden naar het juiste niveau voor het tweede leerjaar. Leerlingen kunnen kiezen voor extra sport- of extra kunstactiviteiten.
Bijzonderheden
  • 7 habits en Jong Leiderschap
  • Geluk
  • Sport
  • Kunst
  • Uitstekende examenresultaten
Aanmelding en toelating
Alle scholen voor voortgezet onderwijs in Rotterdam hebben afspraken over de overgang van leerlingen van het primair naar het voortgezet onderwijs gemaakt en vastgelegd in de Rotterdamse Plaatsingswijzer (meer informatie hierover staat onder de groene balk: van po naar v(s)o). Voor de volledige informatie over het specifieke aanmeld- en toelatingsbeleid van de school zie de eigen schoolwebsite (een link hiernaar staat in het kader links).