Mavo Delfshaven

VMBO-TL / MAVO
Mavo Delfshaven
"De wereld ligt in jouw handen"
Mavo Delfshaven is een overzichtelijke school voor economie, ondernemerschap en internationalisering. De opleiding is bedoeld voor ondernemende leerlingen die de mavo willen combineren met extra aandacht voor de Mainport van Europa en ondernemerschap. Ter ondersteuning van het lesprogramma gaan we over de Europese grenzen en naar de haven. Het doel van Internationalisering is de leerlingen in contact te brengen met andere mensen en culturen buiten onze grenzen, zodat ze de cultuur leren kennen en de taal leren spreken. Dit is belangrijk want de haven is het middelpunt van interactie tussen personen en logistieke diensten. Het is de plek voor een wereldbaan.
Mavo Delfshaven
Lesprogramma
In de eerste 2 leerjaren van de onderbouw wordt er een stevige basis gelegd voor het verdere schoolprogramma. Het lesprogramma heeft naast de mavovakken ook lesonderdelen en projecten rond de haven. Hierin zijn Logistiek en Internationalisering belangrijke onderdelen. We werken met een 60-minutenrooster, voordeel is minder leswisselingen en minder huiswerk.
Bijzonderheden
  • Kleinschalige school, waar leerlingen de aandacht krijgen die ze verdienen.
  • Zorgzaam, kleurrijk en gericht op de optimale ondersteuning van de leerling.
  • Glashelder en consequent door middel van duidelijke gedragsregels.
  • Gericht op ondernemerschap, economie en internationalisering.
  • Samenwerking met meerdere Business scholen, voornamelijk GKH en de Waal.
Aanmelding en toelating
Alle scholen voor voortgezet onderwijs in Rotterdam hebben afspraken over de overgang van leerlingen van het primair naar het voortgezet onderwijs gemaakt en vastgelegd in de Rotterdamse Plaatsingswijzer (meer informatie hierover staat onder de groene balk: van po naar v(s)o). Voor de volledige informatie over het specifieke aanmeld- en toelatingsbeleid van de school zie de eigen schoolwebsite (een link hiernaar staat in het kader links).