Mavo Centraal

VMBO-TL / MAVO
Mavo Centraal
"ontdekken - onderzoeken - ontwikkelen"
Midden in Rotterdam ligt Mavo Centraal. Het startpunt voor jou, als je meer wilt dan alleen maar stil in de klas zitten en teksten uit je hoofd leren. Bij ons op school ga je veel onderzoeken, uitproberen, vallen en weer opstaan. In onze leslokalen, het DTI Lab en de sportzaal. Zo kom je er achter hoe jij het beste kan leren. En als je eenmaal weet hoe je kan leren, verschuiven de grenzen van wat je kan leren.
Lesprogramma
Op Mavo Centraal werken we met een flexrooster met iedere dag één of twee Mavo Centraal-uren, waarin je in je eigen tempo werkt aan het vak dat op dat moment de meeste aandacht vraagt. Daartussen volg je lessen van 80 minuten. Om je te helpen bij het plannen van je opdrachten en (huis)werk heb je voor alle vakken een studiewijzer. De studiewijzers geven een overzicht van wat je per week af moet hebben en de docenten tekenen dit per opdracht af. In de studiewijzers staan steeds de leerdoelen van de les zodat je aan het eind van de les precies weet of je de doelen gehaald hebt.
Bijzonderheden
  • Ontdekken - onderzoeken - ontwikkelen
  • DTI: Design, Technology & Innovation
  • Flexrooster
  • Kom kijken op onze Open Dag, kom proefstuderen of kijk op www.mavocentraal.nl.
  • Rotterdam is een culturele creatieve stad. Daar doet onze school graag aan mee!
Aanmelding en toelating
Alle scholen voor voortgezet onderwijs in Rotterdam hebben afspraken over de overgang van leerlingen van het primair naar het voortgezet onderwijs gemaakt en vastgelegd in de Rotterdamse Plaatsingswijzer (meer informatie hierover staat onder de groene balk: van po naar v(s)o). Voor de volledige informatie over het specifieke aanmeld- en toelatingsbeleid van de school zie de eigen schoolwebsite (een link hiernaar staat in het kader links).