Marnix Gymnasium

Gymnasium
Marnix Gymnasium
"Het Marnix leert, onderzoekt, sport, acteert, reist…"
Op het Marnix krijg je goed onderwijs op hoog niveau. Bij alle vakken krijg je extra uitdaging, zodat je dingen echt begrijpt. Je leert Latijn en Grieks. Dat helpt je om sneller andere talen te leren. Naast de verplichte examenvakken biedt de school Informatica, Wiskunde D, Spaans en Chinees als extra keuzevakken. Het is een actieve school en er is een gezellige sfeer. Het Marnix is klein en persoonlijk. Je trekt tijdens én na school samen op en je kunt er jezelf zijn, omdat iedereen ertoe doet.
Marnix Gymnasium
Lesprogramma
Er wordt bij ons veel geleerd, maar je kunt ook mee doen met veel leuke en uitdagende activiteiten en projecten op gebied van muziek, cultuur, wetenschap en sport. Vanaf de eerste klas heeft elke leerling een mentor. Zo is er altijd iemand die extra aandacht voor je heeft en je helpt bij het plannen van het huiswerk. Er is een huiswerkklas en er worden hulplessen aangeboden. Is er meer zorg nodig, dan overlegt de mentor met de ouders en het zorgteam welke begeleiding je nodig hebt.
Bijzonderheden
  • Nergens anders word je zo breed opgeleid en krijg je zoveel ruimte om te doen waar je goed in bent.
  • Er gebeurt veel op het gebied van wetenschap, cultuur, theater en sport. Tijdens en ná school
  • Wil en kun je meer, dan is er ons verrijkingsprogramma.
  • Met een echt gymnasiumdiploma kun je later alle kanten op!
Aanmelding en toelating
Alle scholen voor voortgezet onderwijs in Rotterdam hebben afspraken over de overgang van leerlingen van het primair naar het voortgezet onderwijs gemaakt en vastgelegd in de Rotterdamse Plaatsingswijzer (meer informatie hierover staat onder de groene balk: van po naar v(s)o). Voor de volledige informatie over het specifieke aanmeld- en toelatingsbeleid van de school zie de eigen schoolwebsite (een link hiernaar staat in het kader links).