Libanon Lyceum

VMBO-TL / MAVO, HAVO, Atheneum, Gymnasium
Libanon Lyceum
"Inspirerend onderwijs voor nieuwsgierige kinderen"
Het Libanon Lyceum is gehuisvest in twee prachtige monumentale gebouwen in Kralingen-Crooswijk: één voor de onderbouw (Mecklenburglaan) en één voor de bovenbouw (Ramlehweg). Hierdoor voelt de school kleinschalig aan. Alle klassen krijgen les volgens de principes van het onderwijsconcept Wereldklassen. Dat betekent betekenisvol onderwijs met activerende didactiek: niet alleen klassikaal les, maar ook veel samenwerkend leren, zelfstandig werken en projecten. Het Libanon Lyceum biedt ook Technasium en Bèta Challenge aan. Dat zijn formules voor beter bèta-onderwijs, via de vakken Onderzoek & Ontwerpen (voor havo en vwo) en Technologie & Toepassing (voor mavo). Wij staan voor kwaliteit en warmte: het maximale uit kinderen halen, maar ook zorg bieden wanneer het even niet lukt. Nieuwsgierig geworden? Kom dan een keer langs!
Libanon Lyceum
Lesprogramma
Een opleiding op het Libanon Lyceum start in een mavo/havo- (met oriëntatie Bèta Challenge), havo/vwo- (met of zonder Technasium) en aparte vwo/gymnasium-brugklassen (met Technasium). De brugperiode duurt één jaar. In de tweede klas gaan de kinderen dus verder in aparte mavo-, havo-, vwo- en gymnasiumklassen. Technologie & Toepassing is een verplicht vak in mavo-2 en mavo-3. Onderzoek & Ontwerpen is een verplicht vak in de eerste twee klassen van Wereldklas XL (vwo/gymnasium) en een keuzevak in de andere onderbouwklassen havo en vwo. Beide vakken zijn examenvakken en kunnen dus ook worden gekozen in de bovenbouw. Daarnaast kan bij havo en vwo ook in creatieve vakken als muziek en tekenen examen worden gedaan. Voor het volledige opleidingsaanbod verwijzen wij graag naar onze website.
Bijzonderheden
  • Wereldklassen: een eigen onderwijsconcept, met betekenisvol onderwijs en activerende didactiek.
  • Wereldklas XL: aparte brugklassen vwo/gymnasium met veel extra uitdaging, verdieping, verrijking en differentiatie.
  • Technasium (voor havo en vwo ) en Bèta Challenge (voor mavo): formules voor beter bèta-onderwijs.
  • Aparte locaties voor onderbouw en bovenbouw.
  • Wij zorgen voor goede begeleiding, zijn laagdrempelig en leerlingen voelen zich veilig en gekend.
Aanmelding en toelating
Alle scholen voor voortgezet onderwijs in Rotterdam hebben afspraken over de overgang van leerlingen van het primair naar het voortgezet onderwijs gemaakt en vastgelegd in de Rotterdamse Plaatsingswijzer (meer informatie hierover staat onder de groene balk: van po naar v(s)o). Voor de volledige informatie over het specifieke aanmeld- en toelatingsbeleid van de school zie de eigen schoolwebsite (een link hiernaar staat in het kader links).