Leerplichtambtenaar

Als ouder bent u ervoor verantwoordelijk dat uw kind elke schooldag naar school gaat. Leerlingen in het voortgezet onderwijs zijn daarnaast ook zelf verantwoordijk voor het naar school gaan. 

De leerplichtambtenaren letten erop dat uw leerplichtige kind naar school gaat. Wanneer uw kind zonder geldige reden thuisblijft, zal de school een leerplichtambtenaar waarschuwen. Deze leerplichtambtenaar onderzoekt waarom uw kind niet naar school gaat. Ook wordt gezamenlijk met school en u als ouder gekeken wat er nodig is om uw kind weer naar school te laten gaan. De leerplichtambtenaar kan ook sancties uitdelen als een leerplichtige leerling niet naar school gaat.

U kunt de afdeling leerplicht van de gemeente Rotterdam bereiken op het telefoonnummer 010 - 49 84 258.